slide show
 
 
 
Velkommen til Lie Hornsjøveien. Kjøp klippekort
 
Lie Hornsjøveien er et privat veiselskap som eier og driver veien. Veien går fra fylkesvei 361
via Molbosmuget til Hornsjøen i Øyerfjellet, samt sideveiene langs strekningen.
For å kunne velikeholde og brøyte veien må det kreves inn bompenger.
 
Nytt bomkortsystem sto klart juni 2010

Oppdaterte langerennspor i Øyerfjellet

 

Fra 1. Februar går vi over til ny måte å kreve inn bomavgift på. Det blir et moderne skilt-gjenkjenningssystem uten bruk av fysisk bom.

 

Billettprisen blir den samme som før:

Kr 50.- for personbil/traktor

Kr 100.- for lastebil/buss

 

Rabattordning for personbiler vil være:

10% for 10 turer ved forskuddsbetaling

30% for 50 turer ved forskuddsbetaling

 

Rabatt oppnås ved å registrere seg som bruker på www.youpark.no, og beregnes automatisk etter antall klipp man kjøper.

 

Enkeltpasseringer faktureres løpende om man ikke velger betalingsmetode, det vil da påløpe et fakturagebyr. Har man passert bommen uten å være registrert bruker, kan man likevel få betalt passeringen inntil 48 timer etter passering. Dette gjøres enkelt ved å registrere seg på www.youpark.no ved å legge inn kjennetegn på kjøretøy og velge betalingsmetode.

 

Verdien av gjenværende turer på dagens «klippekort» vil bli utbetalt, dersom kort med opplysninger om navn og kontonummer sendes til Øyer Almenning, Brynsgutua 13, 2636 Øyer innen 1. mai.