Bomavgift
 
For drift av vedlikehold, brøyting kreves det inn bomavgift.
 
Satser er:
Personbil/Traktor: kr 50,-
Lastebil/Buss: kr 100,-
Klippekort kan kjøpes.
 
Klippekort forskuddsbetales.
 
Ved tomt klippekort kan det fylles på her
Tomme klippekort til å fylle på kan kjøpes på Nermo Hotell for kr 100,-
 
 
VAKT TELEFON +47 950 31 477