slide show
 
 
 
Klippekort
 
Tomt klippekort kjøpes på Nermo Hotell for kr 100,-

Ved bruk av klippekort kan man oppnå inntil 50% rabatt pr tur. 
Dette gjelder ikke lastebil/buss.

Ved refylling av ikke tomt kort, vil restklippene brukes først. Deretter brukes de påfylte klippene. Klippekortet varer i 3 år. Klipp på kort etter 3 år erstattes ikke.